UN DEĞİRMENİ 3 YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLECEKTİR

İHALE  İLANI

GÖRE  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

  

  1. Aşağıda  bütün  özellikleri  belirtilen  Belediye  adına  kayıtlı  taşınmaz  malın  kiralama  ihalesi  2886  sayılı  Devlet  İhale  Kanununun  45.  maddesine  göre  Açık  Teklif  Usülü  ile  hizasında  gösterilen  gün  ve  saatte   Afatevleri  Mahallesi,  Niğde  Caddesi,  No : 35  adresindeki  Belediye  Hizmet  Binasında,  dosyasında  mevcut  şartname  gereğince  yapılacaktır. 
  1. Şartname  ve  ekleri  idaremizde  bedelsiz  olarak  görülebilir. 
  1. İhaleye  katılabilmek  için 

a)     isteklinin  geçici  teminata  ait  belge  ile  birlikte  Muhtarlıkça  tasdikli  kanuni  ikametgah  ilmuhabiri  (teminatların  banka  teminat  mektubuyla  verilmesi  halinde  2886  sayılı  kanununa  uygun  olarak  süresiz  teminat  mektubu  olacaktır)

b)    Özel  Hukuk  Tüzel  kişilerinde  2018  yılı  vizeli  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  veya  Meslek  Odası  sicil  kaydı  ve  ihaleye  katılacak  kişi  için  düzenlenmiş  Noter  Tasdikli  Yetki  belgesiyle  imza  sirküsü.

c)     Gerçek  şahıslar  adına  vekaleten  katılacakların  Noter  Tasdikli  vekaletnamesi  ve  imza  sirküsü  ile  birlikte  komisyon  huzurunda  hazır  bulunmaları  gerekir. 

  1. Postada  meydana  gelen  gecikmeler  dikkate  alınmayacaktır. 
  1. Komisyon,  ihaleyi  yapıp  yapmamakta  serbesttir. 
  1. İsteklilerin  en geç  25.05.2018  Cuma  günü  saat  10.00  a  kadar  geçici  teminatlarını  Belediye  tahsildar  memurluğuna   yatırmaları  gerekmektedir. 
  1. Bu  ilandaki  bilgilerin  tamamı  ihaleye  çıkma  vaktine  aittir.  Sonraki  değişikliklerden  kurum  sorumlu  tutulmaz.

 KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN :

Cinsi  : Un Değirmeni  (Binası ve İçerisindeki bütün araç gereç ve makinaları)

İhale Tarihi : 25.05.2018 Cuma günü saat 10.00

Kiralama Bedeli  : 7.500,00tl (3 yıl)

 

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014