ŞEHİT EMRE FISTIKEKEN MEYDANI NO : 4/C ADRESİNDEKİ DÜKKAN KİRAYA VERİLECEKTİR

İHALE  İLANI

GÖRE  BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN

 

KİRALAMASI  YAPILACAK  TAŞINMAZ  MALIN

 

1- Aşağıda bütün özellikleri belirtilen Belediye adına kayıtlı taşınmaz malın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usülü ile hizasında gösterilen gün ve saatte Afatevleri Mahallesi Niğde Caddesi No: 35 adresindeki Belediye Hizmet Binasında, dosyasında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.

2-Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir. 

3-İhaleye katılabilmek için 

a)     isteklinin geçici teminata ait belge ile birlikte Muhtarlıkça tasdikli kanuni ikametgah ilmuhabiri (teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde 2886 sayılı kanununa uygun olarak süresiz teminat mektubu olacaktır)

b)    Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter Tasdikli Yetki belgesiyle imza sirküsü.

c)     Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli ve vekaletnamesi ve imza sirküsü ile birlikte komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

 4. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 5.Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       6.İsteklilerin en geç 09.03.2018 Cuma günü  saat 10.00 a kadar geçici teminatlarını Belediye tahsildar memurluğuna yatırmaları gerekmektedir.

 7.Bu ilandaki bilgilerin tamamı ihaleye çıkma vaktine aittir. Sonraki değişikliklerden kurum sorumlu tutulmaz.

1 - Pafta/Ada/Parsel      :  25 pafta, 197 ada, 78 parsel

2 - Adres                      :  Kasapoğlu Mahallesi Şehit Emre Fıstıkeken Meydanı No : 4/c Göre Kasabası Merkez NEVŞEHİR

3 - Cinsi                       :  Dükkan

4 - Kiralama Bedeli Tahmini :  7.920,00Tl (3 yıllık)

5 - Geçici Teminat         :  250 Tl6 - İhale Tarih ve Saati  :  09.03.2018  Saat : 10.00

 

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014