İLAVE İMAR PLANI (338 ADA 17 PARSEL)

 

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

 

        Mustafa TEMUR’a ait 10.248,00m2 yüzölçümlü 338 ada 17 nolu parsel üzerine  “Akaryakıt ve Servis Alanı” olarak  hazırlanan 1:1000  ölçekli K33-d-19-b-3-d uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli K33-d-19-b Nazım İmar planı Belediye Meclisinin  03.11.2017 tarih ve 021 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

        1 Paftadan ibaret K33-d-19-b-3-d uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli K33-d-19-b Nazım İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün (otuz gün) süreyle Göre Belediyesi Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve Belediyemizin internet sayfasında (http://www.gore.bel.tr/) askıya çıkarılmıştır.

        İlgililere  ilanen  duyurulur.

 

         

                                                                                                                                                 Mustafa  TOPÇU

                                                                                                                                                 Belediye  Başkanı

 

 

 

 

 

 

Askıya  Çıkış  Tarihi         :           14.11.2017                 Saat  :  10,15

Askıdan  İniş  Tarihi         :           16.12.2017                 Saat  :  08,30

 

 

Askıya  Çıkarıldığı  Yer    :           Göre Belediye Başkanlığı

                                                Afatevleri Mahallesi Niğde Caddesi No : 35 

                                                         Göre Kasabası – Merkez / Nevşehir

 

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014