292 ADA 3 NOLU PARSELE AİT İLAVE İMAR PLANI

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

 

        Mülkiyeti Fatma KORKMAZ’a ait 18.464,00m2 yüzölçümlü 292 ada 3 parsel üzerine  “Özel Kapalı Spor Tesis Alanı ve Depolama Alanı” olarak hazırlanan 1:1000 ölçekli K33-d-19-b-3-c ve K33-d-19-b-3-d uygulama imar planları ile 1/5000 ölçekli K33-d-19-b Nazım İmar planı Belediye Meclisinin  06.04.2018 tarih ve  06  sayılı kararı ile  onaylanmıştır.

 

          2 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli K33-d-19-b-3-c ve K33-d-19-b-3-d uygulama imar planları ile 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli K33-d-19-b Nazım İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün (otuz gün) süreyle Göre Belediyesi Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve Belediyemizin internet sayfasında (http://www.gore.bel.tr/) askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere  ilanen  duyurulur.

 

           

                                                                                                                                        Mustafa  TOPÇU

                                                                                                                                        Belediye  Başkanı

 

 

 

Askıya  Çıkış  Tarihi         :           10.04.2018                  Saat  :  09,00

Askıdan  İniş  Tarihi         :           14.05.2018                 Saat  :  08,30

Askıya  Çıkarıldığı  Yer     :           Göre Belediye Başkanlığı

                                                  Afatevleri Mahallesi Niğde Caddesi No : 35 

                                                                         Göre Kasabası – Merkez / Nevşehir

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014