141 ADA 13 PARSEL, 139 ADA 66,68,70 PARSELLERE AİT İLAVE İMAR PLANI

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

            Mülkiyeti Serhat SONUGELEN’e ait 22.304,86m2 yüzölçümlü 141 ada 13 parsel, 139 ada 68 ve 70 parseller ile  Maliye Hazinesine ait ham toprak vasfındaki 1.329,24m2 yüzölçümlü 139 ada 66 nolu parseller üzerine “İmalathane Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1:1000 ölçekli K33-d-20-d-4-b uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli K33-d-20-d Nazım İmar planları Belediye Meclisinin  04.01.2019 tarih ve  01  sayılı kararı ile  onaylanmıştır.

            1 paftadan ibaret 1/1000 ölçekli K33-d-20-d-4-b uygulama imar planı ile 1 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli K33-d-20-d Nazım İmar Planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün (otuz gün) süreyle Göre Belediyesi Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve Belediyemizin internet sayfasında (http://www.gore.bel.tr/) askıya çıkarılmıştır.

            İlgililere  ilanen  duyurulur.

 

                                                                                                                                                Mustafa  TOPÇU

                                                                                                                                                Belediye  Başkanı

 

 

 Askıya  Çıkış  Tarihi        :          14.01.2019                 Saat  :  09,00

 Askıdan  İniş  Tarihi       :           18.02.2019                 Saat  :  08,30

 Askıya  Çıkarıldığı  Yer    :           Göre Belediye Başkanlığı

                                                 Afatevleri Mahallesi Niğde Caddesi No : 35 

                                                                    Göre Kasabası – Merkez / Nevşehir

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014