116 ADA 25 PARSELE AİT İLAVE İMAR PLANI

İLAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

 

  

            Mülkiyeti Murat SONUGELEN’e ait 7.439,94m2 yüzölçümlü 116 ada 25 parsel üzerine “İmalathane Tesis Alanı” olarak hazırlanan 1:1000 ölçekli K33-d-20-d-3-d ve K33-d-25-a-2-a uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli K33-d-20-d ve K33-d-25-a Nazım İmar planları Belediye Meclisinin  04.01.2019 tarih ve  01  sayılı kararı ile  onaylanmıştır.

             2 Paftadan ibaret 1/1000 ölçekli K33-d-20-d-3-d ve K33-d-25-a-2-a uygulama imar planı ile 2 paftadan ibaret 1/5000 ölçekli K33-d-20-d ve K33-d-25-a Nazım İmar planları 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 30 gün (otuz gün) süreyle Göre Belediyesi Belediye Hizmet Binası ilan panosunda ve Belediyemizin internet sayfasında (http://www.gore.bel.tr/) askıya çıkarılmıştır.

             İlgililere  ilanen  duyurulur.

 

 

                                                                                                                                                    Mustafa  TOPÇU

                                                                                                                                                    Belediye  Başkanı

 

 

 Askıya  Çıkış  Tarihi        :           14.01.2019                 Saat  :  09,00

 Askıdan  İniş  Tarihi        :          18.02.2019                 Saat  :  08,30

 Askıya  Çıkarıldığı  Yer    :           Göre Belediye Başkanlığı

                                                 Afatevleri Mahallesi Niğde Caddesi No : 35 

                                                                 Göre Kasabası – Merkez / Nevşehir

Afatevleri Mahallesi Nigde Caddesi No : 35 Göre Kasabası
Merkez/Nevşehir
0(384) 232 80 02
Göre Belediyesi © 2014